Bibliografia

 

Bibliografia dotycząca historii oraz zasobu archiwalnego Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach:

Chodkowska A., Pietrzkiewicz D., Kalendarium Archiwum PAN 1953-2002, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” 2003, nr 44, ss. 5-39.

Deloch M., Kalendarium Archiwum PAN Oddział w Katowicach z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” 2003, nr 44, ss. 69-74.

Derejczyk E., Archiwalia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Warszawa 2005, s. 30 (podrozdział pt.: Zbiór rysunków Czesława Thulliego).

Porwoł P., Materiały Stanisława Kossutha, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” 1979, nr 22, ss. 79-106.

Przewodnik po zasobie Archiwum PAN, oprac. H. Krajewska, A. Kulecka, Warszawa 1999, ss. 668.

Przewodnik po zespołach i zbiorach Archiwum PAN. Stan na dzień 1 stycznia 1977 r., pod red. Z. Kolankowskiego, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1978, ss. 357.

Różańska W., Materiały Czesława Thulliego, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” 1989, nr 32, ss. 91-114.

Sobeczko. M., Bronisław Zyska (1924-2006), „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” 2013, nr 54, s. 105.

Sobeczko M., Działalność edukacyjna i popularyzacyjna archiwów na przykładzie doświadczeń Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach, [w:] Educare necesse est – ale jak i dlaczego? Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, pod red. V. Urbaniak, Warszawa 2017, ss. 211-214.

Sobeczko. M., Materiały do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku w zasobie Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Katowicach, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” 2015, nr 56, ss. 235-239.

Sobeczko. M., Nabytki Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach w 2014 roku, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” 2014, nr 55, ss. 215-220.

Sobeczko. M., Sposoby spędzania wolnego czasu przez naukowców na podstawie zasobu Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” 2016, nr 57, ss. 158-172.

Sobeczko. M., Warunki mieszkaniowe w PRL-u na przykładzie pracowników Centrum Badań Naukowych PAN w województwie katowickim w Zabrzu (1968-1974), „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” 2014, nr 55, ss. 199-214.

Sobeczko. M., Wojenne losy naukowców na podstawie materiałów zgromadzonych w Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Katowicach, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” 2015, nr 56, ss. 220-234.

Sobeczko. M., Zarys historii Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” 2013, nr 54, ss. 159-172.

Sobeczko. M., Żory w zasobie Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach, „Kalendarz Żorski 2016” 2016, ss. 19-23.

Sobeczko. M., Życie i działalność Stanisława Kossutha (1893-1968), „Zeszyty Myszkowskie” 2015, nr 2, ss. 145-152.

Wołoszyński R., Czterdziestolecie Archiwum PAN, „Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk” 1994, nr 35, ss. 8-21.

Wójcik A., Spuścizna Profesora Józefa Chlebowczyka w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Wodzisławiu, [w:] Józef Chlebowczyk – badacz procesów narodotwórczych w Europie XIX i XX wieku, pod red. M.W. Wanatowicz, Katowice 2007, ss. 49-55.