Autografy

 

 AUTOGRAFY TWÓRCÓW SPUŚCIZN PAN ARCHIWUM W WARSZAWIE ODDZIAŁU W KATOWICACH:

 

TADEUSZ RABEK (1904-1965)

chemia

JERZY RABSZTYN (1907-1972)

 górnictwo

STANISŁAW KOSSUTH (1893-1968)

górnictwo

EUGENIUSZ ZACZYŃSKI (1899-1964)

gospodarka wodna

ANTONI SCHIMITZEK (1868-1959)

historia górnictwa

BOLESŁAW ŚWIĘTOCHOWSKI (1895-1975)

rolnictwo, gleboznawstwo

MARIAN REHOROWSKI (1911-1973)

historia sztuki

WŁADYSŁAW LASKOWSKI (1911)

chemia fizyczna, ochrona środowiska

JAN WIERZBICKI (1896-1977)

hydraulika, rolnicze wykorzystywanie ścieków

JAN KUHL (1889-1982)

Mineralogia i petrografia węgla

JAN PALUCH (?-1982)

ochrona środowiska, technika sanitarna

STANISŁAW SZPILCZYŃSKI (1910-1981)

historia medycyny, neurologia

FRANCISZEK HAWRANEK (1919-1981)

historia

JAN ZAREMBA (1906-1983)

literaturoznawstwo, historia literatury staropolskiej

WŁODZIMIERZ BURZYŃSKI (1900-1970)

mechanika

ZBIGNIEW HORNUNG (1903-1981)

historia sztuki

CZESŁAW THULLIE (1888-1976)

architektura

JÓZEF CHLEBOWCZYK (1924-1985)

historia

MARCELI BARAN (1921-1983)

energetyka

WACŁAW LEŚNIAŃSKI (1886-1956)

chemia organiczna

JAN OBRĄPALSKI (1881-1958)

energetyka

WŁODZIMIERZ RONIEWICZ (1893-1956)

hydrologia, hydraulika

JÓZEFA WĄSOWSKA (1909-1957)

chemia sanitarna

LUDWIK MUSIOŁ (1892-1970)

historyk, archiwista, bibliotekarz, regionalista

KORNEL GIBIŃSKI (1915-2012)

medycyna

HENRYK MIKOŁAJ GÓRECKI (1933-2010)

muzyka

 


 

AUTOGRAFY INNYCH OSÓB W PAN ARCHIWUM W WARSZAWIE ODDZIALE W KATOWICACH

 

HENRYK ALTMAN (1897-1974)

publicysta, prawnik, historyk, archiwista, dyplomata

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych 1952-1965

IRENA BAJEROWA (1921-2010)

językoznawca, profesor Uniwersytetu Śląskiego

JERZY JAROS (1925-1992)

archiwista i historyk dziejów gospodarczych

DANUTA MOLENDA

historyk górnictwa

KAZIMIERZ POPIOŁEK (1903-1986)

polski historyk, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego,

 Jagiellońskiego i Śląskiego w Katowicach,

 badacz dziejów nowożytnych i najnowszych Śląska.

 W latach 1968-1972 rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

HENRYK RECHOWICZ

profesor, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 1972-1980

STANISŁAW ROSPOND (1906-1982)

polski językoznawca, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

WILHELM SZEWCZYK (1916-1991)

prozaik, publicysta, krytyk literacki, poeta, tłumacz z języka niemieckiego,

 literaturoznawca w zakresie literatury niemieckiej i serbołużyckiej