Jednostki podległe

 

 1.  Oddział PAN w Katowicach

 

 1. Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN – Gliwice

 

 1. Instytut Inżynierii Chemicznej PAN – Gliwice

 

 1. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN – Zabrze

 

 1. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN – Zabrze

 

 1. Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu

 

 1. Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej PAN w Gołyszu

 

 1. PAN Oddział we Wrocławiu

 

 1. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda – Wrocław

 

 1. Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur – Wrocław

 

 1. Zakład Antropologii PAN – Wrocław

 

 1. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN im. Włodzimierza Trzebiatowskiego – Wrocław

 

 1. Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. Stanisława Kulczyńskiego Sp. z o.o. - Wrocław