Wystawy

Wystawy

 

W 1997 roku zorganizowana została wystawa fotografii pod tytułem „Wodzisław Śląski w latach 1950-1995”.

 

W 2001 roku zorganizowana została wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wodzisławskiej wystawa „80-ta rocznica III Powstania Śląskiego”.

 

W 2002 roku wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wodzisławskiej zorganizowana została wystawa w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego pod tytułem: „Od pieczęci do herbu. Dzieje herbu Wodzisławia Śląskiego i Powiatu”.

 

W 2003 roku przygotowana została wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wodzisławskiej wystawa pod tytułem: „Miasto Wodzisław w opracowaniach i fotografiach znajdujących się w spuściznach Archiwum PAN w Wodzisławiu Śląskim”.

 

W 2004 roku z okazji 30-lecia placówki zorganizowana została wystawa pod tytułem: „XXX-lecie działalności Oddziału Archiwum PAN w Wodzisławiu Śląskim”.

 

W 2007 roku wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wodzisławskiej przygotowana została wystawa pod tytułem: „750-lecie Miasta Wodzisławia Śląskiego”.

 

W 2009 roku zorganizowana została wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wodzisławskiej wystawa pod tytułem: „Wodzisławska baszta w malarstwie i fotografii”.

 

W dniu 20 VI 2010 roku otwarta została wystawa pod tytułem: „Wodzisław w latach 1906-1929”.

 

W 2011 roku przygotowana została wystawa z okazji „Setnej rocznicy Kościoła pod wezwaniem Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny w Wodzisławiu Śląskim”.

 

W styczniu 2013 roku przygotowana została wystawa pod tytułem: „Rysunki i fotografie dzieł sztuki w spuściźnie profesora Mariana Rehorowskiego”.

 

W dniach 20 II – 8 III 2013 roku eksponowana była wystawa „Kobiety w nauce” w Instytucie Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

W dniach 25 IV ̶ 20 VI 2013 roku eksponowana była wystawa „Kobiety w nauce” w Archiwum Państwowym w Katowicach Oddziale w Raciborzu.

 

W dniach 20 VI – 19 IX 2013 roku eksponowana była wystawa „Kobiety w nauce” w Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy im. Henryka Mikołaja Góreckiego.

 

W dniach 19 IX  ̶  31 X 2013 roku eksponowana była wystawa „Kobiety w nauce” na Zamku Piastowskim w Raciborzu, przy współorganizacji Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

 

Od 4 XI 2013 roku eksponowana była wystawa „Jan Kazimierz Zaremba i jego wyjazd do Francji” w PAN Archiwum w Warszawie Oddziale w Katowicach – organizator PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Katowicach (scenariusz wystawy mgr Mateusz Sobeczko).

 

W dniu 22 XI 2013 roku eksponowana była wystawa „Kobiety w nauce” w trakcie  konferencji „Edukacja na pograniczu. Jak uczyć na Śląsku i o Śląsku?”, która odbyła się w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie. Organizatorami konferencji byli: Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach oraz Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy.

 

W dniach 29 XI 2013 roku – 3 II 2014 roku eksponowana była wystawa „Kobiety w nauce” w Gminnej Bibliotece Publicznej Oddziale w Czernicy.

 

W dniach od 3 II do 10 III 2014 roku wystawa „Kobiety w nauce” eksponowana była w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lyskach.

 

W dniach od 10 III do 28 IV 2014 roku wystawa „Kobiety w nauce” eksponowana była w Gminnej Bibliotece Publicznej w Godowie.

 

W dniach od 30 IV do 3 VI 2014 roku wystawa „Kobiety w nauce” była eksponowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach.

 

W dniach od 4 do 16 VI 2014 roku wystawa „Kobiety w nauce” eksponowana była w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka i Gimnazjum Publicznym w Suszcu.

 

W dniach od 17 do 27 VI 2014 roku wystawa „Kobiety w nauce” eksponowana była w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radostowicach (Filia nr 4 Gminnej Biblioteki Publicznej w Radostowicach).

 

W dniach od 7 do 27 VII 2014 roku wystawa „Kobiety w nauce” eksponowana była w Filii nr 2 Gminnej Biblioteki Publicznej w Kryrach.

 

W dniach od 1 do 25 VIII 2014 roku wystawa „Kobiety w nauce” eksponowana była w Gminnej Bibliotece Publicznej w Suszcu.

 

W dniach od 28 VIII do 30 IX 2014 roku wystawa „Kobiety w nauce” eksponowana była w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawłowicach.

 

Od 8 XII 2014 roku do 3 XII 2015 roku w siedzibie Oddziału w Katowicach prezentowana była wystawa „»Charta constat immortalitas hominum« na przykładzie spuścizny archiwalnej chemiczki Józefy Wąsowskiej”, która powstała w ramach cyklu „Przedstawiciele śląskiej nauki”. Scenariusz wystawy przygotował dr Mateusz Sobeczko.

 

W dniach 1-28 II 2015 roku zorganizowana została wystawa pod tytułem „Żory w archiwaliach. Żory w zasobie Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach”, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach. Organizatorami wystawy byli: PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Katowicach oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach. Scenariusz wystawy przygotował dr Mateusz Sobeczko.

 

W dniach od 21 IX do 23 X 2015 roku zorganizowana została wystawa pod tytułem  „Pawłowice w zasobie Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach”, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawłowicach. Organizatorami wystawy byli: PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Katowicach oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach. Scenariusz wystawy przygotował dr Mateusz Sobeczko.

 

Od 4 XII 2015 roku do 22 IV 2016 roku w siedzibie Oddziału w Katowicach prezentowana była wystawa „Materiały Stanisława Kossutha jako przykład dorobku naukowca zasłużonego dla górnictwa na Górnym Śląsku”, która powstała w ramach cyklu „Przedstawiciele śląskiej nauki”. Scenariusz wystawy przygotował dr Mateusz Sobeczko.

 

Od 25 IV do 31 VIII 2016 roku w siedzibie Oddziału w Katowicach prezentowana była wystawa „Materiały do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku w zasobie Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach”. Scenariusz wystawy przygotował dr Mateusz Sobeczko

 

Od 1 IX do 30 XI 2016 roku w siedzibie Oddziału w Katowicach prezentowana była wystawa „Wojenne losy naukowców na podstawie materiałów zgromadzonych w Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziale w Katowicach”. Scenariusz wystawy przygotował dr Mateusz Sobeczko.

 

Od 19 IX do 31 X 2016 roku w Bibliotece Publicznej Miasta Rydułtowy im. Henryka Mikołaja Góreckiego prezentowana była wystawa „Materiały Henryka Mikołaja Góreckiego w Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziale w Katowicach”. Scenariusz wystawy przygotował dr Mateusz Sobeczko. Wydarzenie było kolejnym wspólnym przedsięwzięciem Biblioteki Publicznej Miasta Rydułtowy im. Henryka Mikołaja Góreckiego oraz PAN Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach.

 

Od 1 XII 2016 roku do 23 III 2017 roku w siedzibie Oddziału w Katowicach prezentowana była wystawa „Postać Jana Kuhla jako przykład naukowca prowadzącego badania w zakresie mineralogii i petrografii”, która powstała w ramach cyklu „Przedstawiciele śląskiej nauki”. Scenariusz wystawy przygotował dr Mateusz Sobeczko.

 

Od 1 do 31 III 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawłowicach prezentowana była wystawa „Kornel Gibiński – lekarz Armii Krajowej”. Scenariusz wystawy przygotował dr Mateusz Sobeczko. Wydarzenie było kolejnym wspólnym przedsięwzięciem Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach oraz PAN Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach.

 

Od 24 III do 31 VIII 2017 roku w siedzibie Oddziału w Katowicach prezentowana była wystawa „Materiały do historii turystyki w zasobie Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach”. Scenariusz wystawy przygotował dr Mateusz Sobeczko.

 

Od 1 do 30 VI 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Godowie prezentowana była wystawa „Godów w zasobie PAN Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach”. Scenariusz wystawy przygotował dr Mateusz Sobeczko. Wydarzenie było kolejnym wspólnym przedsięwzięciem Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie oraz PAN Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach.

 

Od 1 IX do 30 XI 2017 roku w siedzibie Oddziału w Katowicach prezentowana była wystawa „Fotografia jako źródło historyczne”. Scenariusz wystawy przygotował dr Mateusz Sobeczko.