Linki

Polska Akademia Nauk   www.pan.pl

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie   www.archiwumpan.pl

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu  www.archpan.poznan.pl

Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach   www.katowice.pan.pl

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych   www.archiwa.gov.pl

Archiwum Państwowe w Katowicach   www.katowice.ap.gov.pl