Edukacja

Edukacja

 

TEMATY LEKCJI I WARSZTATÓW ARCHIWALNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK ARCHIWUM W WARSZAWIE ODDZIAŁU W KATOWICACH:

 

Oferta edukacyjna PAN Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach skierowana jest do szkół, innych instytucji edukacyjnych oraz uczelni wyższych. Każda lekcja i warsztaty archiwalne zostały podzielone na trzy części:

 1.  Wprowadzenie, które obejmuje przedstawienie  zadań przed jakimi stoi Archiwum, zapoznanie z jego historią oraz zasobem. W tej części zostaje wyświetlony również film-prezentacja dotyczący Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach.
 2. Część warsztatowa
 1. Druga część składa się z wykładu na jeden z wybranych przez grupę tematów (podanych poniżej),
 2. Lub zostaje przeznaczona na ćwiczenie warsztatowe – uczestnicy na podstawie materiałów archiwalnych zostają zobligowani do przygotowania życiorysu naukowca, któremu poświęcone są dokumenty.
 1. Ostatnia część z kolei poświęcona jest na zwiedzanie Archiwum – magazynów archiwalnych oraz zasobu.

 

Lekcje i warsztaty archiwalne organizowane przez Oddział Archiwum są całkowicie bezpłatne. Serdecznie zapraszamy!

 

dr Mateusz Sobeczko

 


 

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH LEKCJI I WARSZTATÓW ARCHIWLANYCH:

 

 1. Źródła historyczne.
 2. Fotografia jako źródło historyczne.
 3. Ludwik Musioł – śląski badacz.
 4. Jan Kazimierz Zaremba.
 5. „Charta constat immortalitas hominum” na przykładzie spuścizny archiwalnej chemiczki Józefy Wąsowskiej.
 6. Jak się tworzy historię – czyli metodologia badań historycznych na przykładzie katowickich spuścizn archiwalnych [warsztat autorski dra Mateusza Sobeczko].

 


 

Oferta edukacyjna Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Katowicach