Konferencje

Konferencje

 

W dniu 21 I 1985 roku odbyła się sesja popularno-naukowa poświęcona ewakuacji obozu oświęcimskiego i „marszu śmierci” jego więźniów przez ziemię wodzisławską.

 

W dniu 13 IX 1985 roku zorganizowana została sesja popularno-naukowa na temat: „Wkład Śląska w dorobek kultury ogólnonarodowej ze szczególnym uwzględnieniem ziemi wodzisławskiej”.

 

W 1986 roku odbyła się sesja popularno-naukowa poświęcona 65 rocznicy III Powstania Śląskiego, która została połączona z wystawą plastyczną Joanny Bogusławskiej.

 

W 1987 roku została zorganizowana kolejna sesja popularno-naukowa, poświęcona 730 rocznicy istnienia miasta Wodzisław Śląski.

 

W dniu 17 stycznia 2013 roku odbyła się uroczysta Inauguracja Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach. W trakcie konferencji miały miejsce wystąpienia pracowników Archiwum w Warszawie, w tym dyrektor doktor Hanny Krajewskiej, magister Anity Chodkiewicz, a także doktora Jarosława Matysiaka z Oddziału w Poznaniu oraz magistra Mateusza Sobeczko i magistra Krzysztofa Bindy z Oddziału w Katowicach.

 

W dniu 18 V 2013 roku odbyła się w PAN Archiwum w Warszawie Oddziale w Katowicach Noc Muzeów 2013. W ramach Nocy odbyła się prezentacja zasobu, historii Oddziału, działalności oraz publikacji.

 

W dniu 15 XI 2013 roku odbył się w Warszawie  „Jubileusz 60-lecia Archiwum”.