Konferencje i seminaria

Konferencje

 

W dniu 21 I 1985 roku odbyła się sesja popularno-naukowa poświęcona ewakuacji obozu oświęcimskiego i „marszu śmierci” jego więźniów przez ziemię wodzisławską.

 

W dniu 13 IX 1985 roku zorganizowana została sesja popularno-naukowa na temat: „Wkład Śląska w dorobek kultury ogólnonarodowej ze szczególnym uwzględnieniem ziemi wodzisławskiej”.

 

W 1986 roku odbyła się sesja popularno-naukowa poświęcona 65 rocznicy III Powstania Śląskiego, która została połączona z wystawą plastyczną Joanny Bogusławskiej.

 

W 1987 roku została zorganizowana kolejna sesja popularno-naukowa, poświęcona 730 rocznicy istnienia miasta Wodzisław Śląski.

 

W dniu 17 stycznia 2013 roku odbyła się uroczysta Inauguracja Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach. W trakcie konferencji miały miejsce wystąpienia pracowników Archiwum w Warszawie, w tym dyrektor doktor Hanny Krajewskiej, magister Anity Chodkiewicz, a także doktora Jarosława Matysiaka z Oddziału w Poznaniu oraz magistra Mateusza Sobeczko i magistra Krzysztofa Bindy z Oddziału w Katowicach.

 

W dniu 18 V 2013 roku odbyła się w PAN Archiwum w Warszawie Oddziale w Katowicach Noc Muzeów 2013. W ramach Nocy odbyła się prezentacja zasobu, historii Oddziału, działalności oraz publikacji.

 

W dniu 15 XI 2013 roku odbył się w Warszawie  „Jubileusz 60-lecia Archiwum”.

 

15 I 2014 roku odbyło się spotkanie naukowe z cyklu „Pomiędzy przeszłością a historią”, z serii: „Historie kobiece…” na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie spotkania wystąpiła dr Joanna Arvaniti (PAN Archiwum w Warszawie) na temat „Spuścizny kobiet w Archiwum Polskiej Akademii Nauk”, a także mgr Mateusz Sobeczko na temat „»Charta constat immortalitas hominum« na przykładzie spuścizny archiwalnej chemiczki Józefy Wąsowskiej”. Organizatorami spotkania byli: PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Katowicach, Instytut Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy.

 

W dniu 9 IV 2014 roku odbyło się zebranie naukowe w Archiwum Państwowym w Katowicach, na którym wystąpił mgr Mateusz Sobeczko na temat „»Charta constat immortalitas hominum« na przykładzie spuścizny archiwalnej chemiczki Józefy Wąsowskiej”. Organizatorami spotkania byli: Archiwum Państwowe w Katowicach oraz PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Katowicach.

 

17 V 2014 roku odbyła się Noc Muzeów 2014. Tematem przewodnim Nocy były „Spuścizny archiwalne śląskich naukowców jako przykłady archiwów rodzinnych”.

 

12 VI 2014 roku odbyło się spotkanie naukowe pod tytułem „Zbiory katowickich archiwów”, na którym wystąpił mgr Mateusz Sobeczko na temat „Zasób Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach”.

 

3 XII 2014 roku miały miejsce obchody Jubileuszu 40-lecia Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach, w którym wzięło udział wielu zaproszonych gości. W trakcie Jubileuszu miała miejsce premiera filmu pod tytułem „40 lat Oddziału Archiwum”, który został przygotowany przez dra Mateusza Sobeczko. Eksponowana była również wystawa „Najcenniejsze zbiory archiwalne w Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziale w Katowicach”, której scenariusz przygotował dr Mateusz Sobeczko.

 

W dniu 22 IV 2015 roku odbyło się „Szkolenie kancelaryjno-archiwalne dla pracowników Archiwów Zakładowych Instytucji Polskiej Akademii Nauk podlegających nadzorowi Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach”.

 

W dniu 12 III 2015 roku miało miejsce spotkanie naukowe z cyklu „Pomiędzy przeszłością a historią” w Muzeum w Rybniku, na którym wystąpił dr Mateusz Sobeczko na temat „Polityka laicyzacyjna władz komunistycznych wobec kobiet na Śląsku w latach 1945-1989”. Organizatorami spotkania byli: Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy, PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Katowicach oraz Muzeum w Rybniku.

 

W dniu 12 VI 2015 roku odbył się „Międzynarodowy Dzień Archiwów 2015 I Katowicki Piknik Archiwalny 2015 Wędrówka po katowickich archiwach”.

 

W dniu 3 II 2016 roku odbyło się „Szkolenie kancelaryjno-archiwalne dla pracowników Instytucji Polskiej Akademii Nauk” w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

 

W dniu 12 IV 2016 roku odbyło się „Szkolenie kancelaryjno-archiwalne dla pracowników Archiwów Zakładowych Instytucji Polskiej Akademii Nauk podlegających nadzorowi Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach” w Polskiej Akademii Nauk Oddział we Wrocławiu.

 

W dniu 9 VI 2016 roku odbyło się „Szkolenie kancelaryjno-archiwalne dla pracowników Instytucji Polskiej Akademii Nauk” w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu.