Kalendarium

 KALENDARIUM PAN ARCHIWUM W WARSZAWIE

ODDZIAŁ W KATOWICACH

 

 • 31 I 1974 roku utworzony został w Zabrzu Oddział Archiwum PAN. Pierwszym kierownikiem Oddziału został mgr Paweł Porwoł.
 • Nawiązana została ścisła współpraca z Centrum Badań Naukowych w woj. katowickim, Zakładem Polimerów PAN, Wojewódzkim Archiwum w Katowicach oraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.
 • Oddział rozpoczął pozyskiwanie cennych spuścizn archiwalnych po naukowcach z terenu Górnego i Dolnego Śląska. W tym roku udało się pozyskać dwie pierwsze spuścizny: prof. J. Rabsztyna i prof. dr inż. T. Rabka.
 • 14 III 1975 roku po intensywnych zabiegach ówczesnego Dyrektora Archiwum PAN oraz opiekuna Oddziału z ramienia Rady Naukowej prof. dr K. Popiołka, Oddział uzyskał nową siedzibę po opróżnionym przez Zakład Ochrony Środowiska Regionów Przemysłowych PAN lokalu, przy ulicy Hagera 17 w Zabrzu.
 • W 1976 roku nawiązana została współpraca z Dyrekcją Biblioteki Śląskiej w Katowicach w zakresie gromadzenia dóbr kultury i nauki.
 • W 1978 roku pozyskana został spuścizna po doc. inż. M. Rehorowskim. Także w tym roku, w związku z przekazaniem budynku Hucie „Zabrze”, w którym mieścił się Oddział rozpoczęto poszukiwania nowego lokalu.
 • W 1979 roku Oddział wzbogacił się o kolejną ważną spuściznę po prof. inż. J. Wierzbickim.
 • 9 IX 1981 roku Prezydent Miasta Wodzisław Śląski przekazał nowe pomieszczenia dla Oddziału.
 • We wrześniu 1982 roku siedziba została przeniesiona do Wodzisławia Śląskiego. Nowa nazwa brzmiała: Oddział Archiwum PAN w Katowicach z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
 • Także w 1982 roku nawiązana została współpraca z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
 • W 1983 roku rozpoczęto współdziałanie z Muzeum Regionalnym w Wodzisławiu Śląskim, Towarzystwem Miłośników Wodzisławia oraz Komisją Historyczną ZBOWiD-u.
 • 12 I 1984 roku obchodzone były uroczystości 30-lecia Archiwum PAN w Warszawie.
 • W 1984 roku Oddział wzbogacił się o kolejną ważną spuściznę po prof. F. Hawranku – wicedyrektorze Instytutu Śląskiego w Opolu.
 • 21 I 1985 roku odbyła się sesja popularno-naukowa poświęcona ewakuacji obozu oświęcimskiego i „marszu śmierci” jego więźniów przez ziemię wodzisławską.
 • 13 IX 1985 roku zorganizowana została sesja popularno-naukowa na temat: „Wkład Śląska w dorobek kultury ogólnonarodowej ze szczególnym uwzględnieniem ziemi wodzisławskiej”.
 • W 1986 roku z kolei odbyła się sesja popularno-naukowa poświęcona 65 rocznicy III Powstania Śląskiego, która została połączona z wystawą plastyczną Joanny Bogusławskiej.
 • W 1987 roku została zorganizowana kolejna sesja popularno-naukowa, poświęcona 730 rocznicy istnienia miasta Wodzisław Śląski.
 • W 1988 roku Oddział zaangażował się wraz z Wydziałem Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego oraz Towarzystwem Miłośników Wodzisławia w wydanie mapy Wodzisławia Śląskiego.
 • Także w 1988 roku pozyskana została kolejna cenna spuścizna po prof. J. Chlebowczyku.
 • W 1989 roku Oddział zaangażował się we współorganizację jubileuszowych „XX Dni Wodzisławia Śląskiego”.
 • W dniu 30 X 1990 roku z pracy w Oddziale Archiwum PAN w Katowicach z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim odszedł jego pierwszy kierownik mgr Paweł Porwoł. Nowym kierownikiem została mgr Wiesława Rożańska.
 • W 1993 roku rozpoczęto współpracę z „Gazetą Raciborską”.
 • W 1994 Oddział brał udział w uroczystościach 40-lecia Archiwum PAN w Warszawie.
 • W 1995 roku pracę w Oddziale zakończyła mgr Wiesława Różańska. Nowym pracownikiem została mgr Maria Deloch.
 • W 1996 roku, dzięki ścisłej współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wodzisławskiej, Oddział pozyskał cenny zbiór fotografii pod tytułem „Wodzisław Śląski i jego okolice” z lat 1950-1995.
 • W 1997 roku zorganizowana została wystawa fotografii pod tytułem „Wodzisław Śląski w latach 1950-1995”.
 • W 1998 roku miało miejsce przenoszenie Oddziału Archiwum do nowego lokalu mieszczącego się w gmachu Urzędu Miasta Wodzisław Śląski.
 • Także w 1998 roku pozyskana została jedna z najcenniejszych spuścizn w zbiorach Oddziału po śląskim archiwiście i historyku Ludwiku Musiole.
 • W 2000 roku miała miejsce kolejna przeprowadzka archiwum związana z remontem budynku.
 • W 2001 roku zorganizowana została wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wodzisławskiej wystawa „80-ta rocznica III Powstania Śląskiego”.
 • W 2002 roku wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wodzisławskiej zorganizowana została wystawa w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego pod tytułem: „Od pieczęci do herbu. Dzieje herbu Wodzisławia Śląskiego i Powiatu”.
 • W 2003 roku przygotowana została wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wodzisławskiej wystawa pod tytułem: „Miasto Wodzisław w opracowaniach i fotografiach znajdujących się w spuściznach Archiwum PAN w Wodzisławiu Śląskim”.
 • W 2004 roku Oddział archiwum kolejny raz przenosił swoje zasoby do nowych pomieszczeń w zabytkowym budynku Urzędu Miasta Wodzisław Śląski.
 • Także w 2004 roku z okazji 30-lecia placówki zorganizowana została wystawa pod tytułem: „XXX-lecie działalności Oddziału Archiwum PAN w Wodzisławiu Śląskim”.
 • W 2007 roku wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wodzisławskiej przygotowana została wystawa pod tytułem: „750-lecie Miasta Wodzisławia Śląskiego”.
 • W 2009 roku zorganizowana została wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wodzisławskiej wystawa pod tytułem: „Wodzisławska baszta w malarstwie i fotografii”.
 • W dniu 20 VI 2010 roku otwarta została wystawa pod tytułem: „Wodzisław w latach 1906-1929”.  
 • W 2011 roku przygotowana została wystawa z okazji „Setnej rocznicy Kościoła pod wezwaniem Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny w Wodzisławiu Śląskim”.
 • Od czerwca do października trwała kolejna przeprowadzka Oddziału. Nową siedzibą został budynek Archiwum Państwowego w Katowicach na ulicy Józefowskiej 104.
 • Od października do grudnia 2012 roku miało miejsce umeblowanie, organizacja oraz wznowienie działalności placówki.
 • W dniu 17 stycznia 2013 roku odbyła się uroczysta Inauguracja Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach.
 • 3 XII 2014 roku miały miejsce obchody Jubileuszu 40-lecia Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach.