Polska Akademia Nauk Archwium w Warszawie

-------------------------------------------------------------------------------------------
 


ODDZIAŁ W KATOWICACH

 

 

 

PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Katowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z materiałów archiwalnych  zgromadzonych w swoim Oddziale, który od października 2012 roku mieści w nowej siedzibie się w Katowicach, w budynku Archiwum Państwowego na ulicy Józefowskiej 104.

 

 

 

 

 

W swoich zbiorach placówka posiada spuścizny znanych profesorów i naukowców z terenu całego Śląska, takich jak Jerzego Rabsztyna, zajmującego się górnictwem, Mariana Rehorowskiego – historyka sztuki oraz historyków Franciszka Hawranka i Józefa Chlebowczyka. Najcenniejszą spuścizną jest dokumentacja Ludwika Musioła, śląskiego historyka i archiwisty, jednego z największych badaczy tematyki śląskiej w XX wieku.

 

 

 

W zbiorach znajduje się około 90 monografii śląskich miast, wsi i parafii. Oddział zaprasza także do uczestniczenia w organizowanych konferencjach, wystawach oraz warsztatach.

 

Kontakt:

Katowice ul. Józefowska 104

tel. 32 208 78 79

e-mail:poczta@apan.katowice.pl