Wydawnictwa

Biulety Archiwum Polskiej Akademii Nauk do pobrania w formie plików PDF:

 

Biuletyn nr 56                                                

                                                

Biuletyn nr 55                          Biuletyn nr 54                        Biuletyn nr 53

                                                2013, Warszawa                   2012, Warszawa

                                                        

Biuletyn nr 50                           Biuletyn nr 51                       Biuletyn nr 52                   
2009, Warszawa                      2010, Warszawa                 2011, Warszawa
                                                    

Biuletyn nr 49                        Biuletyn nr 48                     Biuletyn nr 47
2008, Warszawa                    2007, Warszawa                   2006, Warszawa
                                                           

Publikacje:

Dzieje Pałacu Staszica - katalog wystawy. (plik do pobrania w formie pliku PDF - kliknij w obrazek)

Józef Ignacy Kraszewski - katalog wystawy. (plik do pobrania w formie pliku PDF - kliknij w obrazek)

 

Katalog wystawy W służbie harcerstwa i nauki. Aleksander Kamiński "Kamyk" i pionierzy polskiego skautingu w zbiorach Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie i Muzeum Harcerstwa w Warszawie. (do pobrania w formie pliku PDF - kliknij w obrazek)

 

Polscy badacze Syberii. Katalog wystawy=Польские исследоваели Сибири. Каталог выставки, redakcja naukowa Witalij J. Afiani, Natalia W. Litwina, Nadieżda M. Osipowa, Moskwa 2008
Wydawnictwo Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk towarzyszące wystawie pod tym samym tytułem zorganizowanej w 2008 roku przez APAN i ARAN i wpisującej się w cykl imprez z okazji Dni Nauki Polskiej w Federacji Rosyjskiej

Katalog wystawy do pobrania w formie plansz PDF (52 MB):

Polscy badacze Syberii=Польские исследоваели Сибири, redakcja naukowa Joanna Arvaniti, Warszawa 2008
Wydawnictwo Archiwum Polskiej Akademii Nauk towarzyszące wystawie pod tym samym tytułem zorganizowanej w 2008 roku przez APAN i ARAN i wpisującej się w cykl imprez z okazji Dni Nauki Polskiej w Federacji Rosyjskiej

Książka do pobrania w formacie PDF (5 MB):

Stulecie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Katalog wystawy, redakcja naukowa Joanna Arvaniti, Dorota Pietrzkiewicz, Warszawa 2007
Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Archiwum Polskiej Akademii Nauk towarzyszące konferencji oraz wystawie pod tym samym tytułem zorganizowanej w 2007 roku przez APAN i TNW

Kronika Roku Stanisława Staszica, redakcja naukowa Joanna Arvaniti, Dorota Pietrzkiewicz, Warszawa 2005–2006
Publikacja Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego dokumentująca wydarzenia związane z obchodami Roku Stanisława Staszica

Stanisław Staszic. Jubileusz 250. rocznicy urodzin 1755–1826, tekst Józef Olejniczak, Warszawa 2005
Publikacja Archiwum Polskiej Akademii Nauk z okazji Roku Stanisława Staszica

Polsko-litewskie kontakty naukowe w świetle zbiorów archiwalnych i bibliotecznych=Moksliniai lenkų-lietuvių kontaktai archyvinių ir bibliotekinių rinkinių šviesoje, redakcja naukowa Joanna Arvaniti, Arkadiusz Roszkowski, Warszawa 2004
Wydawnictwo Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk towarzyszące konferencji w Malatach zorganizowanej w 2004 roku przez BLAN i APAN

Z dziejów rosyjsko-polskich kontaktów naukowych. Wystawa dokumentów ze zbiorów Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk oraz Archiwum Polskiej Akademii Nauk= Страницы истории российско-польских научных контактов. Выставка документов из фондаов Архива Российской академии наук и Архива Польской академии наук, teksty Witalij J. Afiani, Joanna Arvaniti, Arkadiusz Roszkowski, Moskwa 2004
Wydawnictwo Rosyjskiej Akademii Nauk towarzyszące wystawie pod tym samym tytułem zorganizowanej w 2004 roku przez APAN i ARAN i wpisującej się w cykl imprez z okazji Dni Nauki Rosyjskiej w Polsce

Maria Skłodowska-Curie. Kobieta uczona=La Femme de science=A Woman of science, teksty Hanna Krajewska, Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, wyd. L’Oréal Polska, Warszawa 2003
Publikacja wydana z okazji 100. rocznicy przyznania Marii Skłodowskiej-Curie pierwszej Nagrody Nobla

Oni. Autografy ze zbiorów APAN, wybór i opracowanie merytoryczne Izabela Kwiatkowska, Warszawa 2003
Bibliofilskie unikatowe wydawnictwo Archiwum Polskiej Akademii Nauk zawierające autografy uczonych, których spuścizny przechowywane są w APAN

Polscy nobliści. Stulecie przyznania pierwszej Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie. Dwudziesta rocznica przyznania Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie, redakcja Hanna Krajewska, Karol Mórawski, Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, Warszawa 2003
Wydawnictwo Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Woli — Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy i Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie towarzyszące wystawie i konferencji zorganizowanej w 2003 roku przez APAN, Muzeum Woli i Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie

Portrety ludzi nauki, wybór i opracowanie merytoryczne Anita Chodkowska, Jolanta Stasiak, Warszawa 2003
Publikacja Archiwum Polskiej Akademii Nauk towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem zorganizowanej w 2002/2003 roku przez APAN z okazji 50. rocznicy powstania Polskiej Akademii Nauk

Genius Loci. Katalog wystawy, autor koncepcji Hanna Krajewska, Warszawa 2003
Publikacja Archiwum Polskiej Akademii Nauk towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem oraz konferencji Tradycje Polskiej Akademii Nauk — europejskie korzenie polskiej nauki zorganizowanej w 2003 roku przez APAN, Stację Naukową PAN i Instytut Polski w Berlinie

Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Informator, tekst i wybór zdjęć Dariusz Kwiatkowski, Warszawa 2003
Publikacja Archiwum Polskiej Akademii Nauk w języku angielskim, niemieckim polskim i rosyjskim informująca o zasobie i formach działalności APAN

Archives and Changing Societies: Active Strategies for Meeting Public, Institutional and archival Needs, Warszawa 2003
Publikacja Archiwum Polskiej Akademii Nauk towarzysząca międzynarodowej konferencji archiwalnej pod tym samym tytułem zorganizowanej w 2003 roku przez APAN

Julian Ursyn Niemcewicz. Ursynów — moja miłość, wybór i opracowanie merytoryczne Joanna Arvaniti, Arkadiusz Roszkowski, Warszawa 2002
Wydawnictwo Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Urzędu Gminy Warszawa Ursynów towarzyszące wystawie zorganizowanej w 2002 roku przez APAN z okazji 180. rocznicy zakupienia Ursynowa przez Juliana Ursyn Niemcewicza

Nauka polska w medalierstwie, redakcja Hanna Krajewska, Karol Mórawski, opracowanie katalogu medali Arkadiusz Roszkowski, Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, Warszawa 2002
Publikacja Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i Muzeum Woli — Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy wydana z okazji 50. rocznicy powstania PAN

Światła Wilna. Wilniana w zbiorach Archiwum Polskiej Akademii Nauk, wybór zdjęć i redakcja Dorota Zamojska, Warszawa 2001
Katalog wystawy zorganizowanej w 2001 roku przez APAN i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Wilnu przypisani. Wilniana w zbiorach Archiwum Polskiej Akademii Nauk, opracowanie Alicja Kulecka, Dorota Zamojska, Warszawa 2001
Katalog wystawy zorganizowanej w 2001 roku przez APAN i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

The Sciences Archives in the European Integration, Warszawa 2000
Publikacja Archiwum Polskiej Akademii Nauk towarzysząca międzynarodowej konferencji archiwalnej pod tym samym tytułem zorganizowanej w 1999 roku przez APAN

„…którzy nauki, cnotę, Ojczyznę kochają. Znani i nieznani członkowie Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk. W dwusetną rocznicę powstania Towarzystwa, redakcja naukowa Alicja Kulecka, Małgorzata Osiecka, Dorota Zamojska, Warszawa 2000
Wydawnictwo Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Archiwum Głównego Akt Dawnych towarzyszące wystawie pod tym samym tytułem zorganizowanej w 2000 roku przez APAN i AGAD z okazji 2oo. rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauk


Przewodnik po zasobie Archiwum PAN, opracowanie zbiorowe pod kierunkiem Hanny Krajewskiej, Alicji Kuleckiej, rada redakcyjna Anita Chodkowska, Hanna Dymnicka-Wołoszyńska, Hanna Krajewska, Alicja Kulecka, Anna Marciniak, Hanna Szymczyk, Dorota Zamojska, Warszawa 1999

Publikacja Archiwum Polskiej Akademii Nauk będąca kolejnym uaktualnionym wydaniem (poprzednie edycje 1965, 1978) informatora o zbiorach APAN


Setna rocznica odkrycia polonu i radu=Centenaire de la Decouverte du Polonium et du Radium=100th Ann iversary of Polonium and Radium Discovery=100. Jahrestag der Entdeckung von Polonium und Radium
, Warszawa 1998
Katalog wystawy zorganizowanej w 1998 roku m.in. przez APAN i Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie


A Genio lumen. W 90. rocznicę powstania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Katalog wystawy
, opracowanie Alicja Kulecka, redakcja Anita Chodkowska, Warszawa 1997
Katalog wystawy zorganizowanej w 1997 roku przez APAN i TNW z okazji 90. rocznicy powstania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Napoleon a Polska. Polacy a Napoleon=Napoléon et la Pologne. Les Polonais et Napoléon, scenariusz i katalog Robert Bielecki, Warszawa 1997
Publikacja Archiwum Polskiej Akademii Nauk towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem zorganizowanej w 1997 roku przez APAN i Muzeum Historyczne m.st. Warszawy


Wytyczne opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych, opracowanie Hanna Dymnicka-Wołoszyńska, Zygmunt Kolankowski, Warszawa 1990

Druga rozszerzona i przystosowana do aktualnych potrzeb edycja projektu opracowywania spuścizn archiwalnych po uczonych ogłoszonego w 1958 roku

Subskrybuj zawartość