O Archiwum

Statut i regulamin PAN Archiwum 2016

Statut PAN Archiwum w Warszawie, regulamin organizacyjny oraz regulamin wynagradzania załączone poniżej, do pobrania w plikach pdf.

Plan pracy Pracowni Naukowej 2016

Szanowni Państwo informujemy, że w 2016 roku Pracownia Naukowa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:30

Skrócony czas pracy:

Plan pracy Pracowni Naukowej na 2015 rok

Pracownia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:30

 Skrócony czas pracy:

  3 kwietnia - Wielki Piątek   9:00 - 12:00

Plan pracy Pracowni Naukowej na 2014 rok

Pracownia czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.30

 

Skrócony czas pracy Pracowni Naukowej:

 Wyciąg z regulaminu korzystania z materiałów archiwalnych 

w pracowni naukowej Archiwum Polskiej Akademii Nauk
z dnia 15 lipca 2007 roku

1. Informacje o materiałach archiwalnych niezbędne do złożenia zamówień wyszukiwane są przez użytkownika samodzielnie.

2. Podstawową pomoc w wyszukiwaniu materiałów archiwalnych stanowią dostępne w pracowni naukowej pomoce archiwalne.

3. Materiały archiwalne i ich reprodukcje udostępniane są na podstawie zamówienia (rewersu) realizowanego w następnym dniu roboczym. Możliwa jest realizacja zamówień złożonych wcześniej drogą korespondencja (także pocztą elektroniczną).

4. Zamówienia na materiały wymagające foliacji lub zabiegów konserwatorskich realizuje się po upływie czasu niezbędnego do ich przygotowania do udostępniania.

5. Zamówienia na materiały przechowywane w magazynach zamiejscowych realizowane są w przeciągu 30 dni od dnia złożenia zamówienia.

6. Zamówienia wypełnia się osobno dla każdej jednostki archiwalnej.

7. Użytkownik przerywający pracę nad udostępnionymi mu materiałami archiwalnymi i opuszczający na krótki czas pracownię naukową zobowiązany jest do każdorazowego poinformowania o tym pracownika dyżurnego.

8. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa zasobu w ciągu dnia użytkownikowi udostępnia się maksymalnie dziesięć jednostek archiwalnych.

9. Po każdorazowym zakończeniu pracy nad materiałami archiwalnymi w pracowni naukowej użytkownik zwraca je pracownikowi dyżurnemu z dyspozycją ich zwrotu do magazynu albo zachowania w depozycie pracowni naukowej.

10. Jeżeli przerwa w korzystaniu ze zdeponowanych materiałów archiwalnych przekracza miesiąc, to materiały są zwracane do magazynu bez dyspozycji użytkownika. Podjęcie pracy nad nimi wymaga złożenia ponownego zamówienia.

11. Użytkownik korzysta z materiałów archiwalnych w ramach złożonego „Wniosku użytkownika” nie ingerując w ich układ i treść, zachowując dbałość o ich stan fizyczny i bezpieczeństwo.

12. Korzystanie z materiałów archiwalnych w pracowni jest prowadzone w sposób nie zakłócający pracy innych użytkowników. Nie należy prowadzić rozmów i korzystać z telefonów.

13. Wynoszenie poza pracownię naukową materiałów archiwalnych lub pomocy informacyjnych przez użytkowników jest zabronione pod rygorem przewidzianym prawem.

14. Do pracowni naukowej nie wnosi się okryć wierzchnich, toreb i teczek, przedmiotów grożących uszkodzeniem materiałów archiwalnych.

15. Podczas pracy z materiałami archiwalnymi dopuszcza się sporządzanie notatek z wykorzystaniem sprzętu komputerowego lub odręcznych, wykonywanych wyłącznie ołówkiem.

16. Udostępnienie materiałów archiwalnych nie uprawnia do samodzielnego dokonywania ich reprografii.

17. Archiwum dokonuje reprografii z kopii użytkowych materiałów.

18. Reprografia materiałów oryginalnych dopuszczona jest tylko w sytuacjach szczególnych, gdy stan techniczny materiałów jest dobry i za zgodą konserwatora Archiwum.

19. Nieprzestrzeganie powyższych zasad przez użytkownika lub stwierdzenie rażącego braku przygotowania do samodzielnych badań grozi wydaniem przez dyrektora decyzji o odmowie bezpośredniego udostępniania materiałów archiwalnych. 

Biulety Archiwum Polskiej Akademii Nauk do pobrania w formie plików PDF:

 

Biuletyn nr 56                                                

                                                

Biuletyn nr 55                          Biuletyn nr 54                        Biuletyn nr 53

                                                2013, Warszawa                   2012, Warszawa

                                                        

Biuletyn nr 50                           Biuletyn nr 51                       Biuletyn nr 52                   
2009, Warszawa                      2010, Warszawa                 2011, Warszawa
                                                    

Biuletyn nr 49                        Biuletyn nr 48                     Biuletyn nr 47
2008, Warszawa                    2007, Warszawa                   2006, Warszawa
                                                           

Publikacje:

Dzieje Pałacu Staszica - katalog wystawy. (plik do pobrania w formie pliku PDF - kliknij w obrazek)

Józef Ignacy Kraszewski - katalog wystawy. (plik do pobrania w formie pliku PDF - kliknij w obrazek)

 

Katalog wystawy W służbie harcerstwa i nauki. Aleksander Kamiński "Kamyk" i pionierzy polskiego skautingu w zbiorach Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie i Muzeum Harcerstwa w Warszawie. (do pobrania w formie pliku PDF - kliknij w obrazek)

 

Polscy badacze Syberii. Katalog wystawy=Польские исследоваели Сибири. Каталог выставки, redakcja naukowa Witalij J. Afiani, Natalia W. Litwina, Nadieżda M. Osipowa, Moskwa 2008
Wydawnictwo Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk towarzyszące wystawie pod tym samym tytułem zorganizowanej w 2008 roku przez APAN i ARAN i wpisującej się w cykl imprez z okazji Dni Nauki Polskiej w Federacji Rosyjskiej

Katalog wystawy do pobrania w formie plansz PDF (52 MB):

Polscy badacze Syberii=Польские исследоваели Сибири, redakcja naukowa Joanna Arvaniti, Warszawa 2008
Wydawnictwo Archiwum Polskiej Akademii Nauk towarzyszące wystawie pod tym samym tytułem zorganizowanej w 2008 roku przez APAN i ARAN i wpisującej się w cykl imprez z okazji Dni Nauki Polskiej w Federacji Rosyjskiej

Książka do pobrania w formacie PDF (5 MB):

Stulecie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Katalog wystawy, redakcja naukowa Joanna Arvaniti, Dorota Pietrzkiewicz, Warszawa 2007
Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Archiwum Polskiej Akademii Nauk towarzyszące konferencji oraz wystawie pod tym samym tytułem zorganizowanej w 2007 roku przez APAN i TNW

Kronika Roku Stanisława Staszica, redakcja naukowa Joanna Arvaniti, Dorota Pietrzkiewicz, Warszawa 2005–2006
Publikacja Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego dokumentująca wydarzenia związane z obchodami Roku Stanisława Staszica

Stanisław Staszic. Jubileusz 250. rocznicy urodzin 1755–1826, tekst Józef Olejniczak, Warszawa 2005
Publikacja Archiwum Polskiej Akademii Nauk z okazji Roku Stanisława Staszica

Polsko-litewskie kontakty naukowe w świetle zbiorów archiwalnych i bibliotecznych=Moksliniai lenkų-lietuvių kontaktai archyvinių ir bibliotekinių rinkinių šviesoje, redakcja naukowa Joanna Arvaniti, Arkadiusz Roszkowski, Warszawa 2004
Wydawnictwo Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk towarzyszące konferencji w Malatach zorganizowanej w 2004 roku przez BLAN i APAN

Z dziejów rosyjsko-polskich kontaktów naukowych. Wystawa dokumentów ze zbiorów Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk oraz Archiwum Polskiej Akademii Nauk= Страницы истории российско-польских научных контактов. Выставка документов из фондаов Архива Российской академии наук и Архива Польской академии наук, teksty Witalij J. Afiani, Joanna Arvaniti, Arkadiusz Roszkowski, Moskwa 2004
Wydawnictwo Rosyjskiej Akademii Nauk towarzyszące wystawie pod tym samym tytułem zorganizowanej w 2004 roku przez APAN i ARAN i wpisującej się w cykl imprez z okazji Dni Nauki Rosyjskiej w Polsce

Maria Skłodowska-Curie. Kobieta uczona=La Femme de science=A Woman of science, teksty Hanna Krajewska, Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, wyd. L’Oréal Polska, Warszawa 2003
Publikacja wydana z okazji 100. rocznicy przyznania Marii Skłodowskiej-Curie pierwszej Nagrody Nobla

Oni. Autografy ze zbiorów APAN, wybór i opracowanie merytoryczne Izabela Kwiatkowska, Warszawa 2003
Bibliofilskie unikatowe wydawnictwo Archiwum Polskiej Akademii Nauk zawierające autografy uczonych, których spuścizny przechowywane są w APAN

Polscy nobliści. Stulecie przyznania pierwszej Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie. Dwudziesta rocznica przyznania Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie, redakcja Hanna Krajewska, Karol Mórawski, Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, Warszawa 2003
Wydawnictwo Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Woli — Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy i Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie towarzyszące wystawie i konferencji zorganizowanej w 2003 roku przez APAN, Muzeum Woli i Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie

Portrety ludzi nauki, wybór i opracowanie merytoryczne Anita Chodkowska, Jolanta Stasiak, Warszawa 2003
Publikacja Archiwum Polskiej Akademii Nauk towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem zorganizowanej w 2002/2003 roku przez APAN z okazji 50. rocznicy powstania Polskiej Akademii Nauk

Genius Loci. Katalog wystawy, autor koncepcji Hanna Krajewska, Warszawa 2003
Publikacja Archiwum Polskiej Akademii Nauk towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem oraz konferencji Tradycje Polskiej Akademii Nauk — europejskie korzenie polskiej nauki zorganizowanej w 2003 roku przez APAN, Stację Naukową PAN i Instytut Polski w Berlinie

Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Informator, tekst i wybór zdjęć Dariusz Kwiatkowski, Warszawa 2003
Publikacja Archiwum Polskiej Akademii Nauk w języku angielskim, niemieckim polskim i rosyjskim informująca o zasobie i formach działalności APAN

Archives and Changing Societies: Active Strategies for Meeting Public, Institutional and archival Needs, Warszawa 2003
Publikacja Archiwum Polskiej Akademii Nauk towarzysząca międzynarodowej konferencji archiwalnej pod tym samym tytułem zorganizowanej w 2003 roku przez APAN

Julian Ursyn Niemcewicz. Ursynów — moja miłość, wybór i opracowanie merytoryczne Joanna Arvaniti, Arkadiusz Roszkowski, Warszawa 2002
Wydawnictwo Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Urzędu Gminy Warszawa Ursynów towarzyszące wystawie zorganizowanej w 2002 roku przez APAN z okazji 180. rocznicy zakupienia Ursynowa przez Juliana Ursyn Niemcewicza

Nauka polska w medalierstwie, redakcja Hanna Krajewska, Karol Mórawski, opracowanie katalogu medali Arkadiusz Roszkowski, Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, Warszawa 2002
Publikacja Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie i Muzeum Woli — Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy wydana z okazji 50. rocznicy powstania PAN

Światła Wilna. Wilniana w zbiorach Archiwum Polskiej Akademii Nauk, wybór zdjęć i redakcja Dorota Zamojska, Warszawa 2001
Katalog wystawy zorganizowanej w 2001 roku przez APAN i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Wilnu przypisani. Wilniana w zbiorach Archiwum Polskiej Akademii Nauk, opracowanie Alicja Kulecka, Dorota Zamojska, Warszawa 2001
Katalog wystawy zorganizowanej w 2001 roku przez APAN i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

The Sciences Archives in the European Integration, Warszawa 2000
Publikacja Archiwum Polskiej Akademii Nauk towarzysząca międzynarodowej konferencji archiwalnej pod tym samym tytułem zorganizowanej w 1999 roku przez APAN

„…którzy nauki, cnotę, Ojczyznę kochają. Znani i nieznani członkowie Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk. W dwusetną rocznicę powstania Towarzystwa, redakcja naukowa Alicja Kulecka, Małgorzata Osiecka, Dorota Zamojska, Warszawa 2000
Wydawnictwo Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Archiwum Głównego Akt Dawnych towarzyszące wystawie pod tym samym tytułem zorganizowanej w 2000 roku przez APAN i AGAD z okazji 2oo. rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauk


Przewodnik po zasobie Archiwum PAN, opracowanie zbiorowe pod kierunkiem Hanny Krajewskiej, Alicji Kuleckiej, rada redakcyjna Anita Chodkowska, Hanna Dymnicka-Wołoszyńska, Hanna Krajewska, Alicja Kulecka, Anna Marciniak, Hanna Szymczyk, Dorota Zamojska, Warszawa 1999

Publikacja Archiwum Polskiej Akademii Nauk będąca kolejnym uaktualnionym wydaniem (poprzednie edycje 1965, 1978) informatora o zbiorach APAN


Setna rocznica odkrycia polonu i radu=Centenaire de la Decouverte du Polonium et du Radium=100th Ann iversary of Polonium and Radium Discovery=100. Jahrestag der Entdeckung von Polonium und Radium
, Warszawa 1998
Katalog wystawy zorganizowanej w 1998 roku m.in. przez APAN i Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie


A Genio lumen. W 90. rocznicę powstania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Katalog wystawy
, opracowanie Alicja Kulecka, redakcja Anita Chodkowska, Warszawa 1997
Katalog wystawy zorganizowanej w 1997 roku przez APAN i TNW z okazji 90. rocznicy powstania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Napoleon a Polska. Polacy a Napoleon=Napoléon et la Pologne. Les Polonais et Napoléon, scenariusz i katalog Robert Bielecki, Warszawa 1997
Publikacja Archiwum Polskiej Akademii Nauk towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem zorganizowanej w 1997 roku przez APAN i Muzeum Historyczne m.st. Warszawy


Wytyczne opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych, opracowanie Hanna Dymnicka-Wołoszyńska, Zygmunt Kolankowski, Warszawa 1990

Druga rozszerzona i przystosowana do aktualnych potrzeb edycja projektu opracowywania spuścizn archiwalnych po uczonych ogłoszonego w 1958 roku

Przykłady konserwacji zbiorów Archiwum Polskiej Akademii Nauk przeprowadzone w naszej Pracowni Konserwacji

            PRZED                                PO
     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
             Witamy na stronie Archiwum Polskiej Akademii Nauk !

Archiwum PAN jest pomocniczą placówką naukową Polskiej Akademii Nauk. Na podstawie decyzji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (WOU 56–1/02) z dnia 1 lutego 2002 roku posiada zasób powierzony. Celem działania Archiwum PAN w Warszawie i oddziałów w Poznaniu i Wodzisławiu Śląskim jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie  i udostępnianie materiałów archiwalnych wytworzonych przez jednostki organizacyjne Akademii, towarzystwa i instytucje naukowe.  Do niezmiernie interesujących zbiorów Archiwum PAN zaliczyć można spuścizny uczonych oraz kolekcje medali i fotografii otrzymanych w formie darów, depozytów i zakupów. Dodatkową formą działalności i popularyzacji Archiwum jest organizowanie konferencji i prezentacja wystaw opartych na własnych zbiorach, a także współpraca z wieloma szkołami. Zasób naukowy Archiwum PAN jest wykorzystywany i cytowany w wielu publikacjach w kraju i za granicą.

Serdecznie zapraszamy do Archiwum PAN.
Dyrektor dr Hanna Krajewska

Pod tym linkiem (plix xls, 131kb) mogą Państwo pobrać spis medali jaki posiadamy.

Nabytki 2008
Medale:


Prof. Jan Samsonowicz 1888–1952, odkrywca krzemionek 1922
2008, średnica 34 mm, stan zachowania menniczy

 
Monety:


10 zł, Polscy Podróżnicy i Badacze — Bronisław Piłsudski (1866–1918)
Proj. Roussanka Nowakowska
Producent: NBP
2008, średnica 32 mm, srebro, stan zachowania menniczy.
 
 
2 zł, Polscy Podróżnicy i Badacze — Bronisław Piłsudski (1866–1918)
Proj. av. Ewa Tyc-Karpińska, rv. Roussanka Nowakowska
Producent: NBP
2008, średnica 27 mm, stop Nordic Gold, stan zachowania menniczy

Zbiór medali Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie liczy obecnie 1056 obiektów — medali, plakiet, odznaczeń i numizmatów — związanych z szeroko rozumianą nauką polską. Tworzą go medale poświęcone wybitnym jej przedstawicielom, upamiętniające znaczące odkrycia i fakty istotne dla rozwoju nauki, a także wydarzenia ważne dla historii różnych towarzystw i instytucji naukowych.
Początki zbioru medali Archiwum PAN związane są Towarzystwem Naukowym Warszawskim. Najstarszą jego częścią jest bowiem kolekcja medali i plakiet tego Towarzystwa, która stanowiła fragment jednego z pierwszych zespołów przyjętych do zbiorów powstającego właśnie Archiwum PAN na początku 1954 roku. Niestety w aktach Towarzystwa, ocalałych po II wojnie światowej, nie pozostały żadne świadectwa na temat źródeł pozyskiwania tworzących tę kolekcję eksponatów ani sposobu kształtowania zbioru, a pierwszą jego ewidencję stanowi spis sporządzony przy przyjmowaniu kolekcji do zasobu Archiwum. Cały zbiór liczył łącznie 352 obiekty. W spisie figurują medale i plakiety wybite przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie, nieliczne medale XVIII-wieczne — głównie z Mennicy Warszawskiej, medale związane z innymi placówkami naukowymi zarówno polskimi, jak i zagranicznymi (te drugie stanowiące rzadkość w polskich kolekcjach) oraz medale i numizmaty poświęcone działaczom polskiej kultury i nauki.
Tak zapoczątkowany zbiór był w Archiwum PAN, pod opieką kolejnych jego pracowników, rozbudowywany. Pozyskiwano medale związane z nauką polską, szczególnie te wybijane przez Polską Akademię Nauk, szkoły wyższe i inne instytucje naukowe. W początkowym okresie kolekcja była również powiększana drogą zakupów, głównie o obiekty z XIX wieku i okresu międzywojennego. Obecnie uzupełniana jest już jedynie na drodze wymiany i darów, a także włączania do niej pojedynczych medali wyodrębnianych ze spuścizn uczonych i akt kancelaryjnych placówek Polskiej Akademii Nauk. Kolekcja jest jednak stale powiększana, choć ze zmienną dynamiką.

Pracownia naukowa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9 - 15.30.

W celu skontaktowania się pracownią naukową i złożeniu zamówienia prosimy pisać na mail:apan4@apan.waw.pl
możliwy jest też kontakt telefoniczny:
tel./fax 48 22 6572788, tel. 48 22 6572892

Subskrybuj zawartość