Spotkania Archiwów Instytucji PAN

 

                                                                                       
  
               Spotkania archiwów instytucji naukowych Polskiej Akademii Nauk są cykliczną inicjatywą, którą Archiwum Polskiej Akademii Nauk organizuje we  współpracy z Polskim Towarzystwem Archiwalnym od 2009 r. Coroczne spotkania mają na celu zapewnienie środowisku archiwistów instytucji PAN możliwości dyskusji nad najistotniejszymi zagadnieniami metodyki i praktyki archiwalnej. Są one również wsparciem działalności archiwalnej instytucji PAN, w szczególności instytutów naukowych Akademii. Otwarta formuła Spotkań jest także zaproszeniem do dyskusji nad metodyką i praktyką archiwalną, którą Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie kieruje do całego środowiska archiwistów.
 
 
III SPOTKANIA ARCHIWÓW INSTYTUCJI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
 
„Współczesne archiwa w świetle praktyki i zmian prawnych”
16 grudnia 2011, Warszawa, Pałac Staszica
 
 Przedmiotem trzeciej edycji Spotkań, były zmiany prawne dotyczące bieżącej działalności archiwów zakładowych instytutów, najistotniejszych zagadnień zasad i praktyki gromadzenia dokumentacji działalności naukowej w kontekście projektów digitalizacji i zarządzania dokumentacją elektroniczną realizowanych przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk.
 
 
dr Hanna Krajewska, Dyrektor Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie
Aktualne problemy archiwów naukowych.
 
dr Andrzej Biernat, Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
 
dr Anna Laszuk, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 
dr inż. Jacek Wyrwiński, Instytut Oceanologii PAN
 
Maria Główka, Archiwum Muzeum i Instytutu Zoologii PAN
 
dr Andrzej Klubiński, PAN Archiwum w Warszawie
 
dr Anna Krzemińska, Archiwum Instytutu Farmakologii PAN
 
dr Inka Słodkowska, Archiwum Partii Politycznych Instytut Studiów Politycznych PAN
Dokumentacja NSZZ Solidarność w zasobie instytucji Polskiej Akademii Nauk.
 
Joanna Bodecka, Instytut Fizyki,
Elektroniczny system zarządzania dokumentacją w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk.
 
IV SPOTKANIA ARCHIWÓW INSTYTUCJI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
 
„Dokumentacja elektroniczna – aspekty prawne a praktyka instytucji Polskiej Akademii Nauk”
21 listopada 2012, Warszawa, Pałac Staszica
 
Przedmiotem czwartej edycji Spotkań były zagadnienia gromadzenia dokumentacji w świetle polskich unormowań prawnych oraz problemy gromadzenia dokumentacji działalności naukowej instytutów PAN w archiwum zakładowym a także prezentacja wiodących projektów informatycznych digitalizacji dokumentacji realizowanych przez instytucje naukowe Polskiej Akademii Nauk i rozwiązań informatycznych służących do archiwizacji dokumentacji elektronicznej, jej długookresowego przechowywania i udostępniania.
 
 
Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN
Podstawy prawne funkcjonowania dokumentu elektronicznego w prawie polskim.
 
Anna Krzemińska, Instytut Farmakologii PAN
Gromadzenie elektronicznej dokumentacji badań naukowych – potrzeby, praktyka, możliwości.
 
Jacek Jackowski, Instytut Sztuki PAN
Współczesne metody  opracowania i udostępniania dokumentacji naukowej ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN.
 
Maria Główka, Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Tworzenie repozytorium RCIN w praktyce.
 
Marcin Werla,
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Praktyczne aspekty archiwizacji Internetu.
 
Maciej Brzeźniak, Marcin Werla,
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Długoterminowe przechowywanie obiektów cyfrowych na przykładzie oprogramowania i usług opracowywanych przez IChB PAN – PCSS (dArceo, PLATON).
 
Jacek Mirecki, Ksi.pl sp. z o.o.
Narzędzia rozpoznawania tekstu (OCR) w procesie opracowania dokumentacji aktowej.
 
Krystian Piećko, piLAB SA
Praktyczne aspekty archiwizacji.
 
 

 

Subskrybuj zawartość