Minione

Warszawa ma Wiele Twarzy - relacja z konferencji

 Konferencja naukowa z cyklu

Warszawska jesień archiwalna Warszawa-ma wiele twarzy

20-21.11.2014, Warszawa

Warszawska Jesień Archiwalna - Warszawa ma wiele twarzy

W ramach cyklu Warszawska Jesień Archiwalna w imieniu wszystkich organizatorów zapraszamy na konferencję naukową: Warszawa ma wiele twarzy.

 

 
"Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość.
Historia pisze losy bohaterów - Książę Józef Poniatowski"
 
międzynarodowa konferencja poświęcona bohaterowi i jego czasom, która odbędzie się 19-20.09.2013 r. w Pałacu w Jabłonnie.
 
 
 
Spotkanie organizowane jest w szczególnym momencie - w tym roku obchodzimy 250. rocznicę urodzin oraz 200. rocznicę śmierci Księcia Józefa Poniatowskiego. Będzie to doskonała okazja do bliższego zapoznania się z historią życia naszego bohatera oraz jego epoką.
 
Książe Józef Poniatowski to postać wybitna. Jego życiu przyświecała jednoznaczna idea, która nim pokierowała – dobro umiłowanej ojczyzny i niestrudzona walka o jej niepodległość. Po śmierci Książe Józef Poniatowski stał się dla Polaków symbolem walki o niepodległość.
 
Będzie to także okazja do spotkania przedstawicieli archiwistów i historyków z państw Grupy Wyszehradzkiej gdyż odpowiadając na nasze zaproszenie wezmą udział w konferencji i również wygłoszą swoje referaty.
 
Chcąc nadać obchodom szczególną rangę stworzyliśmy Komitet Honorowy, do którego zaprosiliśmy  przedstawicieli świata kultury, nauki, władz Rzeczpospolitej Polskiej, jak również Ambasadorów państw, z którymi związane były losy Księcia Józefa Poniatowskiego
 
Ważne informacje organizacyjne:
 
TERMIN KONFERENCJI: 19-20.09.2013
 
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 06.09.2013 na adres: agruszczynska@apan.waw.pl lub apan4@apan.waw.pl
 
MIEJSCE OBRAD: Polska Akademia Nauk, Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, ul. Modlińska 105, 05-110 Jabłonna
                  
 
 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
 
+48 22 657 72 892
+48 22 657 72 757
+48 22 657 72 780
 
Konferencja połączona jest z Festiwalem Nauki, który będzie się odbywał w Pałacu w Jabłonnie w dniach 21-22.09.2013. Więcej informacji o Festiwalu Nauki na stronie
 
Zapraszamy!
 
 
Organizatorzy:      
PAN Archiwum w Warszawie
 
 
  
Polskie Towarzystwo Archiwalne
 
Pałac w Jabłonnie
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego 
 
Partnerzy:
 
Stowarzyszenie Archiwistów Słowackich
 
Czeskie Towarzystwo Archiwalne
 
Węgierskie Towarzystwo Archiwalne
 
 
 
Patroni medialni:
 
 
 
 
 
Stołeczne Biuro Turystyki Warsaw Tour

III Spotkanie archiwów instytucji Polskiej Akademii Nauk.

„Współczesne archiwa w świetle praktyki i zmian prawnych”.

 
16 grudnia 2011 r. Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie i Polskie Towarzystwo Archiwalne w ramach Spotkań archiwistów instytucji Polskiej Akademii, zorganizowały konferencję „Współczesne archiwa w świetle praktyki i zmian prawnych”, w której uczestniczyli przedstawiciele instytutów PAN oraz innych instytucji nauki. Zostało ono poświęcone w szczególności zagadnieniom standaryzacji i informatyzacji działalności archiwalnej w instytutach naukowych Polskiej Akademii Naukowej oraz praktyce i potrzebom gromadzenia dokumentacji działalności naukowej.
W czasie obrad zostały zaprezentowane komunikaty i wystąpienia dotyczące organizacji pracy i założeń projektu Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych, (Maria Główka, Muzeum i Instytut Zoologii PAN), systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją Instytutu Fizyki (Joanna Bodecka, Instytut Fizyki), Zintegrowanego Systemu Przetwarzania Danych Oceanograficznych Instytutu Oceanologii PAN. (dr inż. Jacek Wyrwiński, Instytut Oceanologii PAN).
Informacje o projektach realizowanych przez instytucje Polskiej Akademii zyskały szeroki kontekst w wystąpieniach Dyrektora PAN Archiwum w Warszawie, dr Hanny Krajewskiej oraz Zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, dr Andrzeja Biernata, któredotyczyły współczesnych zadań archiwów w dobie zmian technologii wytwarzania dokumentacji. nowych narzędzi pracy archiwalnej oraz udostępniania zasobu. Uzupełnieniem problematyki aktualnych zadań i praktyki archiwów instytucji naukowej były wystąpienia dotyczące gromadzenia i archiwizacji dokumentacji badań naukowych w archiwach zakładowych instytucji nauki (dr Anna Krzemińska, Archiwum Instytutu Farmakologii PAN), gromadzenia dokumentacji NSZZ Solidarność przechowywanej w zasobie instytucji PAN (dr Inka Słodkowska, Instytut Studiów Politycznych PAN) oraz zadań archiwów zakładowych w świetle przepisów wprowadzonych w życie w latach 2007-2011 (Andrzej Klubiński PAN Archiwum w Warszawie).
 

Program spotkania do pobrania w formie pliku PDF.

***

 

Spotkanie naukowe „Kazimierz Michałowski i jego spuścizna”
20 grudnia 2011 r. PAN Archiwum w Warszawie zorganizowało spotkanie naukowe poświęcone spuściźnie archiwalnej Kazimierza Michałowskiego, opracowanej w przechowywanej w zasobie PAN Archiwum w Warszawie oraz w Archiwum Muzeum Narodowego w Warszawie.
Spotkanie zgromadziło przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk, komitetów naukowych PAN, Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, Muzeum Narodowego w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, środowiska archeologów.
Tematyka spotkania poświęconego prezentacji spuścizny archiwalnej i postaci Kazimierza Michałowskiego, odnosiła się także do problematyki zachowania spuścizn jako dziedzictwa kulturowego.
Przypomnieniu postaci i działalność Profesora w wystąpieniach dr Stefana Jakobielskiego (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN) oraz Dyrektora Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, prof. Karola Myśliwca, towarzyszyła informacja o zawartości spuścizny Kazimierza Michałowskiego przechowywanej w zasobie PAN Archiwum w Warszawie (dr Andrzej Klubiński, PAN Archiwum w Warszawie) i w Archiwum Muzeum Narodowego w Warszawie (dr Andrzej Szczepaniak, Archiwum Muzeum Narodowego w Warszawie).
W nawiązaniu do opracowania fragmentów spuścizny Kazimierza Michałowskiego Dyrektor PAN Archiwum w Warszawie, dr Hanna Krajewska wskazała na funkcje i misję PAN Archiwum w Warszawie w zabezpieczaniu spuścizn. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, prof. Władysław Stępniak podkreślił ciągle aktualną konieczność zabezpieczenia dziedzictwa kulturowego wskazując na inicjatywy i podstawy prawne działania.
Spotkanie stało się także okazją do zaprezentowania wystawy „Działalność Kazimierza Michałowskiego w świetle dokumentów”, którą PAN Archiwum w Warszawie przygotowało we współpracy z Archiwum Muzeum Narodowego i z Instytutem Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN.
 

Program spotkania do pobrania w formie pliku PDF.

***

 

Udział Archiwum w obchodach 195-lecia Państwowego Uniwersytetu Rolniczego im. W.W. Dokuczajewa w Charkowie

 

Na zaproszenie Państwowego Uniwersytetu Rolniczego im. W.W. Dokuczajewa w Charkowie, Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie uczestniczyło w obchodach 195-lecia założenia uczelni. W ramach międzynarodowej konferencji  zorganizowanej przez Uniwersytet w dniach 4-6 października 2011 r., zostały przedstawione referaty Dyrektor Archiwum dr. Hanny Krajewskiej „Stanisław Staszic. Twórca i polityk” i dr. Andrzeja Klubińskiego  (PAN Archiwum w Warszawie) „Treści ideowe programu nauczania w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w I poł. XIX w.”. Archiwum udostępniło również wystawę w wersji elektronicznej pt. „Instytut  Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie w zbiorach Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie”, ukazującą  materiały archiwalne do genezy  historii charkowskiej uczelni, przechowywane w zasobie PAN Archiwum w Warszawie. Prezentacji towarzyszyło spotkanie z historykami Uniwersytetu.

W ramach wizyty zorganizowanej przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie odbyły się spotkania Dyrektora Archiwum, dr Hanny Krajewskiej z Konsulem Generalnym RP w Charkowie Janem Granatem, Konsulem  ds. Karty Polaka Haliną Granat a także z  rektorem i władzami Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Charkowie im. Wasyla Dokuczajewa oraz z władzami Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Karazina.

 

 ***

Subskrybuj zawartość