Konferencje

Zaproszenie do udziełu w konferencji

WARSZAWSKA JESIEŃ ARCHIWALNA – konferencja WARSZAWA MA WIELE TWARZY

Warszawa, 29-30 listopada 2016 r.

Warszawa ma Wiele Twarzy - relacja z konferencji

 Konferencja naukowa z cyklu

Warszawska jesień archiwalna Warszawa-ma wiele twarzy

20-21.11.2014, Warszawa

Warszawska Jesień Archiwalna - Warszawa ma wiele twarzy

W ramach cyklu Warszawska Jesień Archiwalna w imieniu wszystkich organizatorów zapraszamy na konferencję naukową: Warszawa ma wiele twarzy.

Konferencja Naukowa - Warszawa ma wiele twarzy

 KONFERENCJA NAUKOWA

Warszawska jesień archiwalna - Warszawa ma wiele twarzy

 

 
"Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość.
Historia pisze losy bohaterów - Książę Józef Poniatowski"
 
międzynarodowa konferencja poświęcona bohaterowi i jego czasom, która odbędzie się 19-20.09.2013 r. w Pałacu w Jabłonnie.
 
 
 
Spotkanie organizowane jest w szczególnym momencie - w tym roku obchodzimy 250. rocznicę urodzin oraz 200. rocznicę śmierci Księcia Józefa Poniatowskiego. Będzie to doskonała okazja do bliższego zapoznania się z historią życia naszego bohatera oraz jego epoką.
 
Książe Józef Poniatowski to postać wybitna. Jego życiu przyświecała jednoznaczna idea, która nim pokierowała – dobro umiłowanej ojczyzny i niestrudzona walka o jej niepodległość. Po śmierci Książe Józef Poniatowski stał się dla Polaków symbolem walki o niepodległość.
 
Będzie to także okazja do spotkania przedstawicieli archiwistów i historyków z państw Grupy Wyszehradzkiej gdyż odpowiadając na nasze zaproszenie wezmą udział w konferencji i również wygłoszą swoje referaty.
 
Chcąc nadać obchodom szczególną rangę stworzyliśmy Komitet Honorowy, do którego zaprosiliśmy  przedstawicieli świata kultury, nauki, władz Rzeczpospolitej Polskiej, jak również Ambasadorów państw, z którymi związane były losy Księcia Józefa Poniatowskiego
 
Ważne informacje organizacyjne:
 
TERMIN KONFERENCJI: 19-20.09.2013
 
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 06.09.2013 na adres: agruszczynska@apan.waw.pl lub apan4@apan.waw.pl
 
MIEJSCE OBRAD: Polska Akademia Nauk, Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, ul. Modlińska 105, 05-110 Jabłonna
                  
 
 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
 
+48 22 657 72 892
+48 22 657 72 757
+48 22 657 72 780
 
Konferencja połączona jest z Festiwalem Nauki, który będzie się odbywał w Pałacu w Jabłonnie w dniach 21-22.09.2013. Więcej informacji o Festiwalu Nauki na stronie
 
Zapraszamy!
 
 
Organizatorzy:      
PAN Archiwum w Warszawie
 
 
  
Polskie Towarzystwo Archiwalne
 
Pałac w Jabłonnie
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego 
 
Partnerzy:
 
Stowarzyszenie Archiwistów Słowackich
 
Czeskie Towarzystwo Archiwalne
 
Węgierskie Towarzystwo Archiwalne
 
 
 
Patroni medialni:
 
 
 
 
 
Stołeczne Biuro Turystyki Warsaw Tour

III Spotkanie archiwów instytucji Polskiej Akademii Nauk.

„Współczesne archiwa w świetle praktyki i zmian prawnych”.

 
16 grudnia 2011 r. Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie i Polskie Towarzystwo Archiwalne w ramach Spotkań archiwistów instytucji Polskiej Akademii, zorganizowały konferencję „Współczesne archiwa w świetle praktyki i zmian prawnych”, w której uczestniczyli przedstawiciele instytutów PAN oraz innych instytucji nauki. Zostało ono poświęcone w szczególności zagadnieniom standaryzacji i informatyzacji działalności archiwalnej w instytutach naukowych Polskiej Akademii Naukowej oraz praktyce i potrzebom gromadzenia dokumentacji działalności naukowej.
W czasie obrad zostały zaprezentowane komunikaty i wystąpienia dotyczące organizacji pracy i założeń projektu Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych, (Maria Główka, Muzeum i Instytut Zoologii PAN), systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją Instytutu Fizyki (Joanna Bodecka, Instytut Fizyki), Zintegrowanego Systemu Przetwarzania Danych Oceanograficznych Instytutu Oceanologii PAN. (dr inż. Jacek Wyrwiński, Instytut Oceanologii PAN).
Informacje o projektach realizowanych przez instytucje Polskiej Akademii zyskały szeroki kontekst w wystąpieniach Dyrektora PAN Archiwum w Warszawie, dr Hanny Krajewskiej oraz Zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, dr Andrzeja Biernata, któredotyczyły współczesnych zadań archiwów w dobie zmian technologii wytwarzania dokumentacji. nowych narzędzi pracy archiwalnej oraz udostępniania zasobu. Uzupełnieniem problematyki aktualnych zadań i praktyki archiwów instytucji naukowej były wystąpienia dotyczące gromadzenia i archiwizacji dokumentacji badań naukowych w archiwach zakładowych instytucji nauki (dr Anna Krzemińska, Archiwum Instytutu Farmakologii PAN), gromadzenia dokumentacji NSZZ Solidarność przechowywanej w zasobie instytucji PAN (dr Inka Słodkowska, Instytut Studiów Politycznych PAN) oraz zadań archiwów zakładowych w świetle przepisów wprowadzonych w życie w latach 2007-2011 (Andrzej Klubiński PAN Archiwum w Warszawie).
 

Program spotkania do pobrania w formie pliku PDF.

***

Subskrybuj zawartość