FAQ

FAQ (ang. Frequently Asked Questions) - to zbiory "często zadawanych pytań" i odpowiedzi na nie, tworzone głównie po to, aby uwolnić się od ciągłego odpowiadania na stale powtarzające się i nudne (dla odpowiadającego) pytania.

Oryginalnie skrót ten powstał w armii USA i został wymyślony przez jednego z generałów w trakcie wojny secesyjnej[potrzebne źródło]. Rekrutom w armii USA wręcza się po dziś dzień komplet "FAQ-ów" z interesujących ich dziedzin, aby nie męczyli starszych kolegów niepotrzebnymi pytaniami.

Zwyczaj ten został następnie zaadaptowany przez administratorów pierwszych uczelnianych serwerów komputerowych w USA, tworzących zrąb ówczesnego Internetu, którzy zaczęli tworzyć takie dokumenty i wysyłać je jako odpowiedzi na ciągle powtarzające się pytania początkujących użytkowników.

Szczególnie duże ilości FAQ-ów zostały stworzone przez stałych użytkowników grup newsowych, gdzie przyjęła się zasada, że każda szanująca się grupa musi mieć swojego FAQ-a[potrzebne źródło]. Netykieta każe[potrzebne źródło], żeby nie wysyłać pytania na grupę przed przeczytaniem FAQ-a.

Oprócz tego FAQ-i są często stosowane w wielkich korporacjach (wręcza się je świeżo zatrudnianym pracownikom), na stronach internetowych, są dołączane do programów komputerowych, wykorzystują je kanały IRC.

FAQ-i początkowo stosowane dla wygody administratorów serwerów stały się także wygodnymi dokumentami ułatwiającymi standaryzację wielu rozwiązań technicznych stosowanych w Internecie. W początkowym okresie rozwoju Internetu stała wymiana FAQ-ów między administratorami i uzgadnianie jednolitych odpowiedzi na niektóre podstawowe pytania była formą ujednolicania wielu z tych standardów. Obecnie rolę tę przejęły takie organizacje jak IETF i W3C, które stworzyły swoją własną, jednolitą w formie wersję rozbudowanych FAQ-ów zwanych Request For Comments.