Seminarium "Syberia i Polacy"

Syberia przybrana ojczyzna Polaków

Syberia to kraina wielu kontrastów, to miejsce cierpień i zesłań, a zarazem ziemia dająca mnogość możliwości pionierskich odkryć. W długotrwałym procesie poznawania Syberii jest cząstka polskich losów. Obraz sybirskich dróg Polaków związany jest z ogromem pracy – zesłańczej i dobrowolnej. Bez względu jednak na swój status Polacy często brali udział w ekspedycjach naukowych, badali język, kulturę i obyczaje miejscowych ludów. Pierwsze relacje wspomnieniowe pojawiły się już w XVII wieku. Współpraca Archiwum Polskiej Akademii Nauk z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na polu upowszechniania osiągnięć i dokonań Polaków na Syberii doprowadziła do organizacji semianrium Syberia i Polacy. Sesja naukowa obejmująca wykłady z zakresu badań kulturowych, a także poruszająca zagadnienia związane ze współczesną obecnością i działalnością Polaków na tych odległych terenach odbędzie się 21 kwietnia 2017 roku o godzinie 11:00, w Pałacu Staszica w Warszawie. Seminarium towarzyszy wystawa Archiwum PAN Polscy badacze Syberii, od kilku lat prezentowana w syberyjskich ośrodkach polonijnych. Projekt został zorganizowany w ramach programu Polacy światu.