Dni Muzeum Polskiego w Rapperswilu


Dni Muzeum Polskiego w Rapperswilu
11–12 września 2010

Strona festiwalu: www.festiwalrapperswilski.pl

140 lat temu, 23 października 1870 roku, z inicjatywy hrabiego Władysława Broel-Platera, w zamku w Rapperswilu narodziła się misja ocalania pamięci o historii państwa polskiego. W akcie fundacyjnym stwierdzono, że „Muzeum, będąc obrazem Polski pod względem historycznym, naukowym, literackim i artystycznym, odda znakomitą przysługę sprawie polskiej i stanie się instytucją użyteczną wielkiemu dziełu oświaty i wolności ludów”.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zbiory Muzeum Polskiego w Rapperswilu przewieziono w 1927 roku specjalnym pociągiem w 13 wagonach. Część z nich, głównie archiwalia i zbiory biblioteczne, uległy zniszczeniu w Warszawie w czasie II wojny światowej. Zachowały się jednak dzieła sztuki, pamiątki patriotyczne i broń.

Ocalałe z pogromu wojny historyczne zbiory Muzeum Polskiego i Biblioteki w Rapperswilu będzie można obejrzeć w dniach 11–12 września 2010 roku w ramach Festiwalu Rapperswilskiego w następujących instytucjach:
Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Narodowa, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy — Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Muzeum Historii Polski, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy 19, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie.

     
Logo Festiwalu                                 Plakat

W imieniu aranżerów i uczestników Dni Muzeum Polskiego w Rapperswilu zwróciliśmy się do pani prezydent m.st. Warszawy profesor Hanny Gronkiewicz-Waltz — jako reprezentantki miasta stołecznego Warszawa — z prośbą o wyrażenie zgody na współudział w organizacji tego szczytnego przedsięwzięcia oraz na uczestnictwo w jego Komitecie Honorowym. Ambasador Konfederacji Szwajcarskiej Bénédict de Cerjat zgodził się również wejść w jego skład.

Do obchodów 140. rocznicy utworzenia Muzeum Polskiego w Raperswilu zaprosiliśmy prezydenta miasta Rapperswil-Jona Benedikta Würtha wraz z delegacją rajców miejskich w składzie: Matthias Mächler — prezydent Gminy Grodzkiej Rapperswilu oraz Max Berti — członek Rady Miejskiej Rapperswilu, którzy pragną obejrzeć zarówno nasze historyczne pamiątki, jak i pospacerować po pięknej nastrojowej ulicy Raperswilskiej na warszawskiej Saskiej Kępie.

Miasto stołeczne Warszawa udostępni na potrzeby organizatorów imprezy autobus, który umożliwi szybkie dowożenie chętnych do wszystkich instytucji prezentujących 11–12 września historyczne ocalałe zbiory Muzeum Polskiego w Raperswilu lub w inny sposób uczestniczących w uroczystościach. Dysponowanie autobusem znacznie ułatwi gościom poruszanie się po mieście i umożliwi udział we wszystkich atrakcjach towarzyszących temu ważnemu wydarzeniu.
Archiwum Polskiej Akademii Nauk natomiast, zainspirowane dwiema czerwonymi różami w herbie Rapperswilu, zaprasza na impresje różane w Pałacu Staszica.

Tym wszystkim wydarzeniom towarzyszy Informator o Dniach Muzeum Polskiego w Rapperswilu, wydany przez Polskie Towarzystwo Archiwalne i Towarzystwo Raperswilskie (redakcja Joanna Arvaniti, recenzja Hanna Krajewska, współpraca Jan Fronczak, Tomasz Rudzki — Archiwum Polskiej Akademii Nauk, projekt graficzny Maria Kaliszczuk-Donaj — Agencja Wydawniczo-Poligraficzna AMALKER).

Dr Hanna Krajewska
Prezes Towarzystwa Rapperswilskiego
Dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk